Het Oogh 10, 9137 SL Oosternijkerk - 0519 241 584

Follow Us on

Sponsorbeleid

Van Kammen Tenten & Catering wordt regelmatig benaderd voor het sponsoren van
verenigingen, het steunen van activiteiten of het bijdragen in allerlei zaken
die door groepen in onze samenleving belangrijk worden gevonden.

Sponsoren van verenigingen en activiteiten is een goede zaak, maar toch hebben
wij besloten om dit in principe niet te doen. Slechts voor zeer specifieke
zaken die een aantoonbaar directe relatie hebben met van Kammen Tenten &
Catering kan een uitzondering worden gemaakt.

Veel van onze klanten zijn lid van een vereniging of actief in een
groep/stichting die een maatschappelijk doel wil bereiken en die best een
financiële bijdrage kan gebruiken. Echter als we de ene groep klanten een
plezier doen door geld te geven, dan moeten we voor andere klanten hetzelfde
doen. Want al onze klanten zijn ons even lief.

Van Kammen Tenten & Catering is een bedrijf welke tenten wil verhuren tegen
betaalbare prijzen. We steken dus liever energie in lagere huren, een goede
dienstverlening en een prima servicepakket. Als we verenigingen sponsoren,
activiteiten gaan ondersteunen of bijdragen verlenen aan initiatieven van
groepen, dan gaat dat, hoe dan ook, altijd ten koste van onze huurprijzen en
onze dienstverlening. Onze klanten mogen en moeten erop kunnen vertrouwen dat
dit niet gebeurt.

Daarom hebben we besloten om, zeer hoge uitzonderingen daargelaten, geen enkele
vereniging, groep of activiteit te sponsoren. Zo kunnen we blijven werken aan
zo laag mogelijke prijzen voor onze klanten.

Heeft u nog vragen over het sponsorbeleid, laat het ons dan weten via info@vankammententen.nl

Roptaboys

Foto kaatsen

 

200-120 CCNAMicrosoft 70-488810-403 dumpsCisco 210-060MB2-703 CRM 2013